Qt 5 Raspberry Pi libraries

Qt 5 Raspberry Pi libraries

Pre-compiled Qt 5 libraries for the Raspberry Pi.